กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน181,914.05147,589.9818.9 %5.06,911.753,394.5450.9 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,728.184,944.0057.8 %5.01,720.45172.9090.0 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,814.966,457.0034.2 %5.0814.94389.5552.2 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,200.393,674.22-14.8 %0.0987.34268.8572.8 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)9,625.204,945.0048.6 %5.01,531.96266.9582.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,606.81591.0077.3 %5.0681.63152.1577.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,808.381,329.9052.6 %5.0497.16126.3574.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,735.14673.0075.4 %5.0456.8291.2080.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,569.79770.0070.0 %5.01,339.40201.0085.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี3,072.791,099.0064.2 %5.0622.62104.5083.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,724.361,075.0060.5 %5.0366.46132.0564.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี3,406.73653.0080.8 %5.0691.1487.4087.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,308.95685.0070.3 %5.01,067.89143.5186.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,744.27950.0065.4 %5.0710.79507.0028.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,893.20772.0073.3 %5.0718.58142.5080.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 3,254.31524.0083.9 %5.0591.63183.2069.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร3,135.99783.0075.0 %5.0304.27121.6060.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,671.271,425.3046.6 %5.0751.67249.0766.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,724.21736.0073.0 %5.0719.44318.1055.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,577.59550.0078.7 %5.0673.30544.3519.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,884.611,899.6034.1 %5.0861.98414.2551.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,617.04551.0084.8 %5.01,008.07115.9088.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด3,058.04600.0080.4 %5.0606.12168.0072.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,480.80711.6071.3 %5.0531.91194.7563.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,636.93928.0064.8 %5.0685.78226.1067.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,361.44737.0068.8 %5.0570.19207.1063.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี3,073.19780.6074.6 %5.0542.37482.2011.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,337.27706.0078.8 %5.0618.22120.6580.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,737.64910.0066.8 %5.0806.02150.4581.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก8,220.172,281.8072.2 %5.0397.89498.19-25.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,671.581,080.3059.6 %5.0453.9066.0285.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,989.30949.0068.3 %5.0615.47222.3063.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,625.14449.0082.9 %5.0638.45809.25-26.8 %0.0
รวม 301,210 192,810 35.99 % 30,496 11,272 63.04 %