สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)856,594.25451,827.0047.3 %5.08,800.263,352.7661.9 %5.0
รวม 856,594 451,827 47.25 % 8,800 3,353 61.90 %