สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ140,435.23172,000.00-22.5 %0.06,142.59579.5090.6 %5.0
รวม 140,435 172,000 -22.48 % 6,143 580 90.57 %