สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน276,052.56351,035.88-27.2 %0.08,822.14976.0088.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร5,735.2014,892.00-159.7 %0.01,005.40254.5974.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 144,526.0031,605.0029.0 %5.01,060.96380.0564.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 218,175.6513,348.0026.6 %5.0863.99360.7358.2 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์62,681.5412,402.0080.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ30,290.348,278.0072.7 %5.0166.80190.00-13.9 %0.0
รวม 437,461 431,561 1.35 % 11,919 2,161 81.87 %