กองทัพเรือ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพเรือ274,800.25470,991.00-71.4 %0.04,552.8947,650.00-946.6 %0.0
รวม 274,800 470,991 -71.39 % 4,553 47,650 -946.59 %