กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)318,757.44563,580.00-76.8 %0.017,429.864,705.6073.0 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด222,871.64347,595.00-56.0 %0.081,474.7737,428.5054.1 %5.0
รวม 541,629 911,175 -68.23 % 98,905 42,134 57.40 %