กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน106,943.56138,697.00-29.7 %0.55,851.81855.4885.4 %0.5
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %