สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน105,842.1746,501.8756.1 %5.05,223.35171.5096.7 %5.0
รวม 105,842 46,502 56.06 % 5,223 171 96.72 %