สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ187,674.09232,641.91-24.0 %0.07,768.468,655.66-11.4 %0.0
รวม 187,674 232,642 -23.96 % 7,768 8,656 -11.42 %