กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า107,587.93121,000.00-12.5 %0.07,246.3052,808.00-628.8 %0.0
รวม 107,588 121,000 -12.47 % 7,246 52,808 -628.76 %