กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 519,545.84407,621.0021.5 %5.010,429.257,464.8528.4 %5.0
รวม 519,546 407,621 21.54 % 10,429 7,465 28.42 %