กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท229,383.53191,892.0016.3 %5.09,062.903,720.8258.9 %5.0
รวม 229,384 191,892 16.34 % 9,063 3,721 58.94 %