กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 203,025.98110,707.3745.5 %5.07,011.805,543.0820.9 %5.0
รวม 203,026 110,707 45.47 % 7,012 5,543 20.95 %