กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 329,998.59131,719.0060.1 %5.07,630.885,028.0034.1 %5.0
รวม 329,999 131,719 60.08 % 7,631 5,028 34.11 %