กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 842,363.1956,324.0093.3 %5.06,774.183,562.0247.4 %5.0
รวม 842,363 56,324 93.31 % 6,774 3,562 47.42 %