กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน88,106.2510,000.0088.7 %5.05,282.76876.3883.4 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ86,881.9827,068.0068.8 %5.01,475.201,164.0721.1 %5.0
รวม 174,988 37,068 78.82 % 6,758 2,040 69.81 %