กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 134,561.70113,854.0015.4 %5.06,577.201,345.3679.5 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 27,725.2614,702.0047.0 %5.0569.87753.75-32.3 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 500,027.38125,046.0075.0 %5.0538.34745.75-38.5 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 118,671.66129,141.00-8.8 %0.01,956.592,527.76-29.2 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง167,472.885,521.0096.7 %5.02,398.96961.5059.9 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง100,392.4267,556.0032.7 %5.01,806.63487.3773.0 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม132,515.00381,357.00-187.8 %0.02,299.35576.0074.9 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร127,456.1469,165.0045.7 %5.02,806.462,970.32-5.8 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี106,696.6360,038.0043.7 %5.01,327.11659.6750.3 %5.0
รวม 1,415,519 966,380 31.73 % 20,281 11,027 45.63 %