สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)202,416.27179,336.0011.4 %5.07,993.582,930.9063.3 %5.0
รวม 202,416 179,336 11.40 % 7,994 2,931 63.33 %