สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม290,042.19220,000.0024.1 %5.05,642.321,406.0075.1 %5.0
รวม 290,042 220,000 24.15 % 5,642 1,406 75.08 %