กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 103,313.6141,978.0059.4 %5.05,113.921,350.0073.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน7,550.781,701.6077.5 %5.0481.3669.6485.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,038.71139.0097.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก10,159.714,607.9954.6 %5.0448.20351.0021.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร8,946.916,849.0023.4 %5.0952.30164.8682.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น12,461.636,799.0145.4 %5.03,412.81234.6593.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม12,295.542,683.4078.2 %5.0499.2159.4788.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา18,000.095,493.1269.5 %5.0669.30172.5274.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี7,787.07321.2495.9 %5.0294.1452.2582.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,290.535,000.0046.2 %5.0569.29102.7282.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่13,114.548,053.0038.6 %5.02,219.9984.7196.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,370.71994.0086.5 %5.01,146.4535.7996.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,347.963,498.3573.8 %5.0462.1726.6894.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช10,172.615,742.0043.6 %5.0827.0635.6595.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน11,254.56747.6093.4 %5.0938.2042.9895.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,657.501,397.0081.8 %5.01,239.53187.2584.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง16,887.2514,525.0114.0 %5.01,328.65336.1474.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี8,792.121,056.0088.0 %5.0311.98120.5461.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร35,831.1882,285.00-129.6 %0.01,354.0828.5097.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี34,544.109,422.0172.7 %5.0952.28668.1429.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,472.871,570.0081.5 %5.0272.4320.7492.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช8,445.861.00100.0 %5.0718.622.8599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,742.534,028.0053.9 %5.0561.4181.7285.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย15,334.263,095.1279.8 %5.0699.3365.5590.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,469.81547.0090.0 %5.01,230.1255.1095.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด9,937.254,272.0057.0 %5.01,987.7594.2095.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,295.703,249.0068.4 %5.0408.04114.0072.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง14,375.8817,560.01-22.1 %0.02,958.49131.9295.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี8,561.861,662.0080.6 %5.0243.299.0096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 11,153.311,661.2085.1 %5.0367.08139.3162.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,237.322,843.0554.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์36,136.7111,527.0068.1 %5.02,602.66172.5093.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี10,056.9316,140.00-60.5 %0.0443.4256.5687.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์10,111.523,952.3860.9 %5.01,230.23161.3386.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย8,674.682,557.6570.5 %5.0441.4535.3192.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป15,078.3723,360.00-54.9 %0.028,770.2657.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี7,739.85413.0094.7 %5.0284.04114.4859.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี10,088.202,591.8274.3 %5.02,620.24114.0095.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง12,066.528,481.3029.7 %5.0782.81203.0074.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก10,428.501,985.0081.0 %5.0856.22154.0582.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี7,053.711,469.6279.2 %5.0196.8034.7982.3 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,085.4215,066.41-49.4 %0.0550.23190.0065.5 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,210.4117,120.00-137.4 %0.01,295.531.0099.9 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,274.829,252.00-47.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,344.941,377.2081.2 %5.0709.3330.6495.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,096.23728.0089.7 %5.05,358.9949.2999.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,522.923,379.2548.2 %5.0614.8716.1597.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช17,870.3947,160.00-163.9 %0.0722.60189.0073.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,123.422,619.3748.9 %5.0167.6428.2483.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,148.005,365.0034.2 %5.01,151.781.0099.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,389.181,868.0074.7 %5.0777.61262.6666.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,345.942,548.0165.3 %5.0646.0833.6194.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา6,129.53787.6187.2 %5.0305.0428.2290.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี5,210.601,326.9574.5 %5.09,459.281.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,705.851,362.0049.7 %5.056,559.3169.7799.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,331.471.00100.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 4,309.552,253.6047.7 %5.018,648.81138.9199.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา7,083.803,061.7556.8 %5.03,924.88152.0096.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,080.173,918.00-88.3 %0.017,096.7116.9299.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม4,042.223,045.0024.7 %5.019,178.5587.1199.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,206.231,280.0042.0 %5.08,694.6025.2199.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 7,057.241,018.9885.6 %5.0386.9859.6784.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช2,898.592,758.084.8 %2.034,556.3943.4199.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,094.815,547.0031.5 %5.01,252.4459.4795.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี3,837.376,800.00-77.2 %0.023,432.41127.6899.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่3,926.817,228.63-84.1 %0.0622.5776.4487.7 %5.0
รวม 744,605 463,130 37.80 % 277,008 7,628 97.25 %