กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ5,308,920.505,782,352.00-8.9 %0.085,588.0669,543.3818.7 %5.0
รวม 5,308,921 5,782,352 -8.92 % 85,588 69,543 18.75 %