สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ254,969.41563,713.00-121.1 %0.08,987.862,052.0077.2 %5.0
รวม 254,969 563,713 -121.09 % 8,988 2,052 77.17 %