กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ411,439.0935,000.0091.5 %5.05,229.60522.0090.0 %5.0
รวม 411,439 35,000 91.49 % 5,230 522 90.02 %