กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ107,649.5133,148.0069.2 %5.04,935.70833.7383.1 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี21,156.4210,608.0049.9 %5.02,107.8290.2095.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์16,096.315,183.4867.8 %5.02,451.50503.6479.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง28,692.247,034.0075.5 %5.02,872.85772.8873.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค43,354.6322,640.0047.8 %5.01,620.52474.6170.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น6,222.361,144.5081.6 %5.02,351.37548.2876.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม34,691.435,780.0083.3 %5.02,446.58595.4275.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี34,485.149,085.0073.7 %5.01,691.93841.9250.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา12,237.393,587.0070.7 %5.02,968.731,085.8063.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา10,434.597,510.9328.0 %5.01,639.37190.0088.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)45,835.286,092.0086.7 %5.03,871.89625.9283.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี30,747.3413,531.1556.0 %5.02,353.20676.3371.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต64,182.097,023.0089.1 %5.01,586.06726.3154.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 59,701.3016,377.0072.6 %5.04,052.26939.7176.8 %5.0
รวม 515,486 148,744 71.14 % 36,950 8,905 75.90 %