สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 136,152.92117,550.0013.7 %5.06,961.789,668.06-38.9 %0.0
รวม 136,153 117,550 13.66 % 6,962 9,668 -38.87 %