สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 52,080.9338,071.5926.9 %5.05,707.982,319.8359.4 %5.0
รวม 52,081 38,072 26.90 % 5,708 2,320 59.36 %