กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน4,037,277.80121,000.0097.0 %5.06,427.12847.3686.8 %5.0
รวม 4,037,278 121,000 97.00 % 6,427 847 86.82 %