กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 91,747.5313,040.0085.8 %5.04,835.64280.9794.2 %5.0
รวม 91,748 13,040 85.79 % 4,836 281 94.19 %