สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ198,594.50309,912.00-56.1 %0.08,643.92185.3697.9 %5.0
รวม 198,595 309,912 -56.05 % 8,644 185 97.86 %