กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์97,000.7351,262.0047.2 %5.05,398.44537.1990.0 %5.0
รวม 97,001 51,262 47.15 % 5,398 537 90.05 %