กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์496,887.06263,999.0046.9 %5.06,477.14149.0597.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไม่ครบ274,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย298,270.28268,000.0010.1 %5.01,652.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักข่าว19,101.3449,000.00-156.5 %0.05,689.61488.9191.4 %5.0
รวม 814,259 580,999 0.00 % 12,167 638 0.00 %