กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน78,315.6723,376.0070.2 %5.04,773.1150.3598.9 %5.0
รวม 78,316 23,376 70.15 % 4,773 50 98.95 %