กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน172,796.66150,617.0612.8 %5.06,874.233,197.9053.5 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,257.606,954.0024.9 %5.0814.94428.8747.4 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )2,887.652,862.230.9 %0.5987.34138.5586.0 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)7,199.996,086.0015.5 %5.01,513.24224.6585.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,638.40714.0072.9 %5.0456.8253.7488.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี3,622.131,557.0057.0 %5.0660.65119.2282.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,568.37929.0063.8 %5.0366.46114.0068.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,522.41759.0069.9 %5.01,104.09888.7219.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,797.07428.1084.7 %5.0699.56108.3084.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 3,131.40653.9179.1 %5.0591.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,757.21939.0065.9 %5.0707.05107.0184.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี3,117.091,288.8058.7 %5.0751.6791.8687.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,561.64234.0090.9 %5.0738.45114.9584.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,565.39969.0062.2 %5.0685.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,442.60916.0062.5 %5.0570.19101.6582.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,962.00969.0067.3 %5.0523.35145.1072.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,061.92686.0077.6 %5.0618.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่ไม่ครบ717.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ173.96ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,964.271,648.4079.3 %5.0416.902,024.98-385.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,590.791,228.8052.6 %5.0472.91117.3875.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 239,445 180,439 0.00 % 17,658 7,977 0.00 %