กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน255,497.66258,298.73-1.1 %0.07,965.441,339.8783.2 %5.0
รวม 255,498 258,299 -1.10 % 7,965 1,340 83.18 %