กรมศุลกากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศุลกากร511,291.00532,575.00-4.2 %0.016,885.828,863.6247.5 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 511,291 532,575 0.00 % 16,886 8,864 0.00 %