สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ119,999.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,467.23438.4292.0 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 5,467 438 91.98 %