สรุปผลประเมิน กรมปศุสัตว์ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมปศุสัตว์ ไม่ครบ140,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,326.93ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %