สรุปผลประเมิน กรมการกงสุล เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 142,210.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,367.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %