สรุปผลประเมิน กรมการค้าต่างประเทศ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศไม่ครบ164,718.09ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ495.26ประเมินไม่ได้0.5
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %