สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน99,004.2833,200.9466.5 %5.04,588.6431.2599.3 %5.0
รวม 99,004 33,201 66.47 % 4,589 31 99.32 %