สรุปผลประเมิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ97,645.9830,187.0069.1 %5.05,360.920.90100.0 %5.0
รวม 97,646 30,187 69.09 % 5,361 1 99.98 %