สรุปผลประเมิน กรมปศุสัตว์ เดือนสิงหาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมปศุสัตว์ 170,222.5093,000.0045.4 %5.07,133.741,375.6780.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร4,164.913,063.0026.5 %5.0627.53593.765.4 %2.5
รวม 174,387 96,063 44.91 % 7,761 1,969 74.62 %