สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของจังหวัด
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5958.62 %57.63 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กาญจนบุรี7380.56 %78.87 %45.78 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กาฬสินธุ์6232.26 %27.42 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5954.24 %46.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11425.44 %27.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6361.29 %60.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ฉะเชิงเทรา6145.90 %39.34 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9547.83 %42.11 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5545.45 %48.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6615.15 %18.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6433.87 %36.07 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7733.77 %31.17 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12042.02 %40.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6743.28 %43.28 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5440.74 %38.89 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตาก5552.73 %47.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4844.68 %48.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7236.11 %36.11 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6235.48 %32.26 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา13486.26 %84.96 %37.28 %82.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครศรีธรรมราช10226.26 %23.76 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครสวรรค์6841.18 %38.24 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี5959.32 %52.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6732.84 %41.79 %0.00 %0.00 %--0.00.0
น่าน6330.16 %30.16 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5242.31 %46.15 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7613.33 %21.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี7027.14 %22.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6657.58 %54.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6035.59 %32.20 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปัตตานี6549.23 %47.69 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พระนครศรีอยุธยา7748.05 %45.45 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5572.73 %70.91 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5735.71 %31.48 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5756.14 %57.89 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิจิตร5559.26 %54.55 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8355.42 %55.42 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6054.24 %50.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6526.15 %24.62 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6140.98 %37.70 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5741.82 %38.60 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6433.33 %29.03 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5440.74 %37.04 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5962.71 %62.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5544.44 %36.36 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6244.07 %39.34 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7877.63 %80.26 %0.00 %69.90 %-ผ่าน0.05.0
ระนอง5358.49 %60.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6337.10 %38.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7234.72 %34.72 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6540.00 %33.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7245.83 %48.61 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5655.36 %48.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เลย6728.36 %28.79 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7440.54 %37.84 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7061.43 %54.29 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11635.71 %37.93 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5455.56 %52.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5852.63 %50.88 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4765.22 %63.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4533.33 %31.11 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5831.03 %27.59 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6854.41 %55.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5150.98 %45.10 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุโขทัย6147.54 %40.98 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6740.30 %38.81 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10653.77 %52.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7366.67 %69.44 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5669.64 %64.29 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองบัวลำภู5174.51 %74.51 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อ่างทอง4839.58 %35.42 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4839.58 %35.42 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9446.24 %45.16 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5940.68 %32.20 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5253.85 %50.98 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุบลราชธานี1067.55 %9.52 %0.00 %0.00 %--0.00.0