สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด รอบ 10 เดือน
   จังหวัด จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานในจังหวัดที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
กระบี่5981.03 %79.66 %56.61 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กาญจนบุรี7380.56 %77.78 %28.36 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กาฬสินธุ์6255.74 %48.39 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กำแพงเพชร5846.55 %41.38 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ขอนแก่น11427.19 %26.32 %0.00 %0.00 %--0.00.0
จันทบุรี6380.65 %79.37 %32.65 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
ฉะเชิงเทรา6137.70 %36.07 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชลบุรี9543.01 %44.21 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยนาท5545.45 %46.30 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชัยภูมิ6640.91 %42.42 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ชุมพร6445.16 %47.54 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงราย7737.66 %38.96 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เชียงใหม่12040.00 %40.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตรัง6747.76 %46.27 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ตราด5485.19 %79.63 %75.15 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
ตาก5464.81 %61.11 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครนายก4872.34 %63.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครปฐม7233.33 %31.94 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครพนม6250.00 %49.18 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครราชสีมา13469.70 %60.90 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นครศรีธรรมราช10292.93 %88.12 %66.36 %60.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
นครสวรรค์6879.41 %73.53 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นนทบุรี5964.41 %71.19 %0.00 %0.00 %--0.00.0
นราธิวาส6741.79 %40.30 %0.00 %0.00 %--0.00.0
น่าน6326.98 %26.98 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บึงกาฬ5248.08 %48.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
บุรีรัมย์7629.33 %25.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปทุมธานี7027.14 %25.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ประจวบคีรีขันธ์6646.97 %42.42 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ปราจีนบุรี6085.00 %83.33 %75.09 %75.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
ปัตตานี6560.00 %58.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พระนครศรีอยุธยา7755.84 %55.84 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พะเยา5569.09 %69.09 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พังงา5769.64 %68.52 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พัทลุง5792.98 %87.72 %51.16 %59.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
พิจิตร5554.55 %43.64 %0.00 %0.00 %--0.00.0
พิษณุโลก8250.00 %45.12 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบุรี6069.49 %65.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
เพชรบูรณ์6457.81 %57.81 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แพร่6157.38 %52.46 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ภูเก็ต5741.07 %38.60 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มหาสารคาม6442.19 %39.68 %0.00 %0.00 %--0.00.0
มุกดาหาร5435.85 %33.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
แม่ฮ่องสอน5976.27 %72.88 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยโสธร5540.00 %30.91 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ยะลา6256.67 %60.66 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ร้อยเอ็ด7896.15 %94.87 %65.86 %58.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
ระนอง5360.38 %54.72 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ระยอง6369.84 %72.58 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ราชบุรี7256.94 %47.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลพบุรี6536.92 %30.77 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำปาง7272.22 %69.44 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ลำพูน5682.14 %78.57 %45.33 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
เลย6752.24 %51.52 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศรีสะเกษ7418.92 %13.51 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สกลนคร7054.29 %51.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สงขลา11623.68 %25.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สตูล5451.85 %43.40 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรปราการ5825.86 %25.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสงคราม4760.87 %63.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สมุทรสาคร4520.00 %20.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระแก้ว5829.31 %24.14 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สระบุรี6863.24 %59.70 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สิงห์บุรี5184.31 %84.31 %48.41 %33.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
สุโขทัย6168.85 %62.30 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุพรรณบุรี6750.75 %47.76 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุราษฎร์ธานี10674.53 %68.87 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สุรินทร์7359.72 %63.01 %0.00 %0.00 %--0.00.0
หนองคาย5682.14 %73.21 %35.48 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
หนองบัวลำภู5164.71 %64.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อ่างทอง4864.58 %64.58 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อำนาจเจริญ4862.50 %62.50 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุดรธานี9465.59 %62.37 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุตรดิตถ์5952.54 %44.07 %0.00 %0.00 %--0.00.0
อุทัยธานี5292.31 %92.16 %39.90 %63.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
อุบลราชธานี10643.40 %40.95 %0.00 %0.00 %--0.00.0