กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน174,672.02149,615.5914.3 %5.06,905.503,367.6551.2 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)4,031.654,812.00-19.4 %0.01,720.451,858.20-8.0 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)8,916.336,186.0030.6 %5.0803.711,615.71-101.0 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,203.613,532.80-10.3 %0.0987.342,755.80-179.1 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)8,393.345,590.0033.4 %5.01,535.70741.0051.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,637.09505.0080.9 %5.0681.63817.00-19.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี3,105.971,084.8065.1 %5.0497.16646.00-29.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี497.80851.00-71.0 %0.0200.25430.35-114.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,941.60898.0069.5 %5.01,339.40701.0047.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี3,175.37988.0068.9 %5.0622.622,254.45-262.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,754.37934.0066.1 %5.0328.43490.20-49.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี3,154.08627.0080.1 %5.0498.071,107.70-122.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,675.23748.0072.0 %5.01,024.151,422.65-38.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,511.05887.0064.7 %5.0710.79608.8114.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,789.25598.0078.6 %5.0680.541,272.09-86.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,822.16477.0083.1 %5.0553.60933.85-68.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,572.13883.0065.7 %5.0669.02407.5539.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,689.56985.5063.4 %5.0713.641,451.55-103.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,534.34768.0069.7 %5.0719.441,151.40-60.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,388.98609.0074.5 %5.0673.301,312.65-95.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,775.691,331.7052.0 %5.0842.962,515.77-198.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,418.48302.0091.2 %5.0257.981,571.30-509.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,610.58529.0079.7 %5.0568.09257.0054.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,496.59538.5078.4 %5.0493.871,005.10-103.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,718.41891.0067.2 %5.0666.761,653.00-147.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,371.70823.0065.3 %5.0570.19962.35-68.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,888.43780.0073.0 %5.0542.37336.3038.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี496.09687.50-38.6 %0.0176.321,186.92-573.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,587.81822.0068.2 %5.0145.97779.95-434.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,277.081,953.5073.2 %5.0745.821,111.68-49.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,589.911,104.6057.3 %5.0396.85228.0042.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,866.01858.0070.1 %5.0596.45461.7022.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,417.45326.0086.5 %5.0600.42906.00-50.9 %0.0
รวม 275,980 192,527 30.24 % 28,469 38,321 -34.61 %