กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน174,672.02149,615.5914.3 %5.06,905.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)ไม่ครบ4,812.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,858.20ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)8,916.336,186.0030.6 %5.0803.711,615.71-101.0 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,203.613,532.80-10.3 %0.0987.342,755.80-179.1 %0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)8,393.345,590.0033.4 %5.01,535.70741.0051.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรีไม่ครบ1,084.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ646.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรีไม่ครบ851.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ430.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี3,175.37988.0068.9 %5.0622.622,254.45-262.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-7 กาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,675.23748.0072.0 %5.01,024.151,422.65-38.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,511.05887.0064.7 %5.0710.79608.8114.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,789.25598.0078.6 %5.0680.541,272.09-86.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,689.56985.5063.4 %5.0713.641,451.55-103.4 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,534.34768.0069.7 %5.0719.441,151.40-60.0 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีไม่ครบ609.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,393.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,775.691,331.7052.0 %5.0842.961,607.90-90.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,418.48302.0091.2 %5.0257.981,571.30-509.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ดไม่ครบ529.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,496.59538.5078.4 %5.0493.871,005.10-103.5 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,718.41891.0067.2 %5.0666.761,653.00-147.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,371.70823.0065.3 %5.0570.19962.35-68.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรีไม่ครบ758.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ245.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี496.09687.50-38.6 %0.0176.321,186.92-573.2 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,587.81822.0068.2 %5.0145.97779.95-434.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก2,924.541,953.5033.2 %5.0745.821,111.68-49.1 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,589.911,104.6057.3 %5.0396.85228.0042.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา580.58858.00-47.8 %0.0596.45486.0018.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,417.45326.0086.5 %5.0600.42906.00-50.9 %0.0
รวม 236,937 179,537 0.00 % 13,292 24,772 0.00 %