กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 112,241.8652,427.0053.3 %5.05,095.161,101.8578.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน8,197.662,019.4175.4 %5.0479.32123.0474.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,587.05125.0097.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก16,297.3413,290.0018.5 %5.0644.42243.0062.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,339.838,652.007.4 %3.5952.30151.6784.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น14,680.4510,645.9927.5 %5.03,412.77133.5296.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม14,598.832,893.0080.2 %5.0473.0554.7888.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา19,988.728,146.5259.2 %5.0669.30237.6964.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี7,751.01994.0087.2 %5.0294.1494.8867.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,593.525,472.0043.0 %5.0582.3784.5285.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่12,837.4015,081.00-17.5 %0.02,141.5182.3096.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,829.391,231.0084.3 %5.01,172.6157.0095.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,160.8615,761.99-19.8 %0.0462.1746.9189.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช11,091.797,662.0030.9 %5.0866.3162.6192.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน15,128.541,495.3090.1 %5.0977.44123.0987.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,640.74855.0088.8 %5.01,239.53176.7085.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง19,348.0619,996.00-3.3 %0.01,328.65200.4184.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี10,117.421,674.0083.5 %5.0259.4260.6676.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร37,541.0696,147.00-156.1 %0.01,355.19171.0587.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี31,802.669,570.9769.9 %5.0965.37835.7613.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,034.272,831.0068.7 %5.0272.432.8599.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0718.6216.9297.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,961.504,080.0054.5 %5.0561.412.8599.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย17,471.043,475.2780.1 %5.0699.33150.1078.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,873.54656.0088.8 %5.01,230.1279.8093.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด10,893.207,632.0029.9 %5.01,974.67115.1494.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,815.623,122.0071.1 %5.0288.0457.0080.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง15,735.4628,873.00-83.5 %0.02,945.41119.8395.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,680.772,084.0078.5 %5.0256.379.0096.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,008.842,578.0078.5 %5.0393.24155.1660.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,639.392,851.6157.1 %5.0131.161.0099.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์21,302.0115,364.0027.9 %5.02,576.50288.0088.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี10,952.3320,568.00-87.8 %0.0443.4250.7188.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,244.874,428.5760.6 %5.01,243.31175.9585.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย9,624.915,900.7038.7 %5.0450.5962.0486.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป13,971.5524,708.00-76.8 %0.028,717.9357.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,085.04513.0093.7 %5.0284.0441.2085.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,080.323,840.0065.3 %5.02,620.2428.5098.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง13,512.5511,171.1017.3 %5.0715.57180.0074.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก11,803.352,351.0080.1 %5.0869.30208.6776.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี7,383.701,862.9374.8 %5.0196.8063.2067.9 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,849.4222,507.40-107.5 %0.0550.23133.9575.7 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา8,030.915,680.0029.3 %5.01,295.532.8599.8 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,139.4912,982.80-81.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,346.871,663.2177.4 %5.0696.255.7399.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,663.36853.0088.9 %5.05,345.91125.1497.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,386.012,302.2163.9 %5.0601.790.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,159.2673,260.00-303.4 %0.0696.44216.0069.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,750.433,118.7645.8 %5.0167.641.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง7,942.516,521.4017.9 %5.01,151.782.8599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,660.541,745.0077.2 %5.0764.5367.2491.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,401.503,859.9947.8 %5.01,165.6129.6697.5 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา6,951.101,275.1381.7 %5.0305.0424.7691.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,568.971,437.7081.0 %5.09,524.691.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,841.571,464.0048.5 %5.056,554.8494.2299.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,792.061,000.0085.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 5,480.423,388.8038.2 %5.018,648.81399.4197.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา6,339.302,944.0053.6 %5.04,065.6357.0098.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,690.633,146.00-16.9 %0.017,096.7131.2899.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม4,462.262,043.0054.2 %5.019,174.0992.3799.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,571.732,080.0019.1 %5.08,347.7126.6099.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,366.031,349.4678.8 %5.0347.7334.4290.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช2,781.212,461.8711.5 %5.034,556.3931.3199.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,297.115,423.0034.6 %5.01,252.4494.2592.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี4,324.376,840.00-58.2 %0.023,432.41192.7599.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่3,983.3212,153.24-205.1 %0.0600.2530.8494.9 %5.0
รวม 776,629 604,529 22.16 % 277,302 7,602 97.26 %