กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 390,753.03911,520.00-133.3 %0.013,262.013,268.8575.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89568.7491.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 219,623.9920,710.00-5.5 %0.05,185.51506.0490.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 321,093.7138,315.00-81.6 %0.05,247.81853.8583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 110,656.6110,716.00-0.6 %0.02,652.80267.6789.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1020,769.6035,579.00-71.3 %0.05,720.57416.0092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1120,218.4336,640.00-81.2 %0.02,902.22264.0090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1215,335.7423,511.00-53.3 %0.03,195.46298.0090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1316,542.9831,947.00-93.1 %0.03,019.19373.2587.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1414,689.7526,000.00-77.0 %0.03,627.46328.3590.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 17,605.6818,741.00-6.4 %0.04,198.68338.0091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,457.3610,242.0017.8 %5.02,691.71602.0077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1713,805.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,832.00298.0089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1832,179.5226,000.0019.2 %5.03,292.47468.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1922,305.2239,070.60-75.2 %0.03,934.34526.0086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 223,405.9338,101.00-62.8 %0.03,810.69190.0095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2010,982.4621,864.00-99.1 %0.02,699.25374.0086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2122,814.5940,000.00-75.3 %0.05,514.50874.0084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2218,076.2235,660.00-97.3 %0.05,581.44346.2293.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2324,433.7315,947.0034.7 %5.03,387.19465.7586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2427,396.8625,486.007.0 %3.54,766.42339.7592.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2522,613.6622,179.001.9 %0.54,355.44509.2088.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2616,881.7013,189.0021.9 %5.04,699.21600.0087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2724,474.7525,209.00-3.0 %0.03,626.05570.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2832,215.3632,000.000.7 %0.53,986.32515.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2934,063.1520,411.0040.1 %5.02,482.08236.7790.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 339,580.0125,000.0036.8 %5.013,684.27569.5195.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3021,576.2217,272.0019.9 %5.03,519.62390.4588.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 417,947.2033,310.00-85.6 %0.04,158.09228.0094.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 518,232.0027,910.00-53.1 %0.03,566.85218.5093.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 621,302.0234,918.00-63.9 %0.03,461.08264.0092.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 722,778.0921,295.006.5 %3.04,282.92576.8086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 826,000.6424,646.005.2 %2.54,206.89680.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 919,717.1217,000.0013.8 %5.03,644.45338.0090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 14,667.973,761.0019.4 %5.0406.7733.2591.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 28,294.757,114.0014.2 %5.0390.0742.7589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน10,590.133,366.0068.2 %5.0416.7065.3684.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง5,912.192,523.0057.3 %5.0425.5176.0082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง6,898.505,350.0022.4 %5.0455.0976.0083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6047.6687.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน7,858.433,248.0058.7 %5.0511.3776.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,596.993,182.0051.8 %5.0312.1153.9482.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,886.242,323.0060.5 %5.0362.7361.7583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,615.233,212.0042.8 %5.0463.1195.0079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่5,533.577,168.00-29.5 %0.0332.2964.6080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ6,166.056,801.00-10.3 %0.0568.75115.9079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,890.695,697.0027.8 %5.0545.1276.0086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน7,886.785,766.0026.9 %5.0416.1757.7486.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม7,457.222,000.0073.2 %5.0488.3942.7591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค6,691.902,500.0062.6 %5.0421.3595.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ7,984.969,655.00-20.9 %0.0433.0276.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา8,676.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5472.73114.0075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด6,741.504,075.0039.6 %5.0413.0476.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 15,536.584,959.0010.4 %5.0386.9290.5176.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 26,339.955,805.008.4 %4.0461.3870.3684.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 38,344.381,940.0076.8 %5.0482.1196.4680.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม8,623.493,045.4064.7 %5.0511.4276.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 15,219.301,041.0080.1 %5.0514.7257.0088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,473.024,306.0021.3 %5.0625.52101.6583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ6,076.831,486.0075.5 %5.0535.0476.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 16,857.382,655.0061.3 %5.0492.4331.7393.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.1139.8087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0373.911.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง5,485.446,142.00-12.0 %0.0376.5295.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0291.5775.8474.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 26,634.703,078.0053.6 %5.0368.5057.7484.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ4,737.111,294.0072.7 %5.0363.9476.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี5,858.344,911.0016.2 %5.0452.1995.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0434.9534.2092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 16,762.903,886.0042.5 %5.0312.0855.1082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,545.541,160.0074.5 %5.0292.851.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะ7,649.730.00100.0 %5.0427.0847.5088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง5,110.467,470.00-46.2 %0.01,773.6195.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,213.952,306.0062.9 %5.0418.35158.6562.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง7,772.866,383.0017.9 %5.0499.69114.0077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,384.124,288.0041.9 %5.0374.1635.2590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง5,509.984,076.0026.0 %5.0401.4676.0081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,869.502,836.0051.7 %5.0347.100.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,408.653,447.0053.5 %5.0487.8276.0084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม8,356.742,620.0068.6 %5.0459.92142.5069.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก6,118.823,119.0049.0 %5.0422.7195.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่5,825.924,152.0028.7 %5.0449.59114.0074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 17,076.273,347.0052.7 %5.0411.96152.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 28,625.867,200.0016.5 %5.0256.6776.0070.4 %5.0
รวม 1,345,165 1,895,082 -40.88 % 176,572 21,322 87.92 %