กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 449,075.34679,442.06-51.3 %0.013,968.643,268.8576.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89568.7491.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 219,550.9614,610.0025.3 %5.05,167.90506.0490.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 321,093.7112,179.8342.3 %5.05,247.81853.8583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 113,916.005,530.3260.3 %5.02,957.05267.6790.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1020,845.1218,673.0010.4 %5.04,959.93416.0091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1120,218.4316,641.2817.7 %5.02,902.22264.0090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1217,023.4215,451.629.2 %4.53,005.30298.0090.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1329,310.7223,887.6218.5 %5.03,247.38373.2588.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1420,508.1217,940.6212.5 %5.03,905.17328.3591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 15,171.9510,681.6229.6 %5.03,837.38338.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,457.3610,242.0017.8 %5.02,691.71602.0077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1713,805.3411,536.0016.4 %5.02,832.00298.0089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1832,963.5222,541.9531.6 %5.03,292.47468.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1928,488.2630,392.20-6.7 %0.03,934.34526.0086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 236,487.5324,726.8732.2 %5.03,810.69190.0095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2017,108.8610,127.6640.8 %5.02,699.25374.0086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2127,621.2816,975.0338.5 %5.06,103.99874.0085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,581.44346.2293.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2324,433.7315,947.0034.7 %5.03,387.19465.7586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2427,116.8611,117.8159.0 %5.04,766.42339.7592.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2528,158.8818,910.6732.8 %5.04,602.65509.2088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2616,881.708,966.0046.9 %5.04,699.21600.0087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2727,391.2325,209.008.0 %4.03,626.05570.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2832,215.3626,800.0016.8 %5.03,986.32515.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2917,068.2713,095.0023.3 %5.02,482.08236.7790.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 339,580.0119,615.9250.4 %5.013,684.27569.5195.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3021,576.2213,323.8438.2 %5.03,519.62390.4588.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 427,864.1326,192.096.0 %3.04,158.09228.0094.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 531,960.6421,291.0033.4 %5.03,852.09218.5094.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 630,956.4226,238.0015.2 %5.03,461.08264.0092.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 722,778.0915,575.5031.6 %5.04,282.92576.8086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 826,941.4418,421.5131.6 %5.04,206.89680.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 919,717.1211,814.3240.1 %5.03,644.45338.0090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 16,763.073,522.1847.9 %5.0444.8133.2592.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 29,810.467,009.8428.5 %5.0409.0942.7589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน10,001.913,261.8467.4 %5.0416.7065.3684.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง5,912.192,418.8459.1 %5.0425.5176.0082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง6,898.505,245.8424.0 %5.0455.0976.0083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6047.6687.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน7,858.433,248.0058.7 %5.0511.3776.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,634.302,552.0061.5 %5.0331.1353.9483.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,886.242,185.3662.9 %5.0362.7361.7583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,615.233,093.0044.9 %5.0463.1195.0079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่7,251.947,064.002.6 %1.0408.3564.6084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ9,303.846,607.5629.0 %5.0568.75115.9079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,890.695,592.8429.1 %5.0545.1276.0086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน7,886.785,415.0031.3 %5.0416.1757.7486.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม7,457.221,410.4881.1 %5.0488.3942.7591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค6,691.902,500.0062.6 %5.0421.3595.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ8,639.629,476.44-9.7 %0.0433.0276.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา8,676.822,613.0069.9 %5.0485.18114.0076.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด6,741.503,896.4442.2 %5.0413.0476.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 16,947.784,878.0029.8 %5.0386.9290.5176.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 211,043.955,685.9648.5 %5.0461.3870.3684.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 38,344.381,835.8478.0 %5.0482.1196.4680.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม8,623.493,045.4064.7 %5.0511.4276.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 15,219.30920.0482.4 %5.0514.7257.0088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,473.024,128.0024.6 %5.0625.52101.6583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ6,076.831,233.0479.7 %5.0535.0476.0085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 16,857.382,655.0061.3 %5.0492.4331.7393.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.1139.8087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0373.911.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง7,366.146,038.0018.0 %5.0376.5295.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0291.5775.8474.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 26,634.702,973.8455.2 %5.0368.5057.7484.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ4,737.111,294.0072.7 %5.0363.9476.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี8,237.224,911.0040.4 %5.0452.1995.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0434.9534.2092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 16,762.903,802.3043.8 %5.0312.0855.1082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,545.541,055.8476.8 %5.0292.851.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0427.0847.5088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง7,552.065,815.8423.0 %5.0387.5595.0075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,213.952,127.0065.8 %5.0418.35158.6562.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง7,772.866,383.0017.9 %5.0499.69114.0077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,384.124,288.0041.9 %5.0374.1635.2590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง6,338.784,076.0035.7 %5.0401.4676.0081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,869.502,836.0051.7 %5.0347.100.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,408.653,376.4454.4 %5.0487.8276.0084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม8,356.742,620.0068.6 %5.0459.92142.5069.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก6,118.823,119.0049.0 %5.0422.7195.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่5,825.924,152.0028.7 %5.0449.59114.0074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 17,076.273,347.0052.7 %5.0411.96152.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 28,625.867,095.8417.7 %5.0256.6776.0070.4 %5.0
รวม 1,507,620 1,384,902 8.14 % 176,660 21,322 87.93 %