กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ179,108.13159,600.0010.9 %5.08,331.262,133.1474.4 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์10,837.073,263.0069.9 %5.0593.83276.6353.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,131.632,380.3024.0 %5.0778.59372.9152.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,904.812,679.507.8 %3.58,102.31783.7590.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,964.871,444.0051.3 %5.0474.52492.79-3.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,585.272,585.4075.6 %5.0821.29190.0076.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,173.981,132.4072.9 %5.01,169.40525.3855.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,682.253,662.000.5 %0.5916.72350.2261.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,236.341,792.0044.6 %5.0691.37116.1083.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,162.605,399.00-70.7 %0.0379.14325.9514.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,095.181,104.0064.3 %5.0454.39694.39-52.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,532.592,107.4416.8 %5.0359.31378.30-5.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,965.103,772.0045.8 %5.0692.12376.4845.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,067.002,887.005.9 %2.5635.50481.5524.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,930.773,155.00-7.7 %0.0659.0025.2296.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,095.757,350.67-137.4 %0.0763.76598.9921.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,512.242,017.0055.3 %5.0887.04123.5086.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,106.743,272.0020.3 %5.0749.79328.8956.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,274.372,739.0016.4 %5.0700.59777.10-10.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก1,024.044,164.80-306.7 %0.01,104.61196.1782.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,383.632,214.0034.6 %5.0953.56499.7547.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,598.10604.9976.7 %5.0391.64250.6536.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 3,148.261,852.0041.2 %5.0605.24351.2442.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,875.222,673.007.0 %3.5414.83512.20-23.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,631.13870.0066.9 %5.0811.071,233.55-52.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์4,894.833,099.0036.7 %5.0818.04372.7054.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,071.822,785.009.3 %4.5723.23351.8551.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,222.004,431.00-37.5 %0.0637.34255.1960.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,754.681,740.0036.8 %5.0441.4130.4093.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,489.324,483.00-28.5 %0.0714.85519.5027.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล7,833.253,716.0052.6 %5.0789.79687.6512.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,589.273,326.007.3 %3.5648.88489.6924.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,103.101,897.0053.8 %5.0586.57152.0074.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,623.623,837.00-5.9 %0.0820.33439.9946.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,540.484,256.006.3 %3.0635.03459.6827.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,175.512,872.009.6 %4.5481.70389.5019.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,226.643,483.76-8.0 %0.02,399.46695.7071.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,171.832,567.0019.1 %5.0708.93371.7847.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร1,024.13704.0031.3 %5.0769.16310.8359.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์972.073,738.74-284.6 %0.0505.56516.05-2.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์4,299.865,267.14-22.5 %0.0780.17790.00-1.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส3,033.122,498.0017.6 %5.0521.090.00100.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,185.581,630.0048.8 %5.0936.98285.0069.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,918.935,049.36-73.0 %0.0517.22466.779.8 %4.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี4,252.663,456.8918.7 %5.01,275.05445.3565.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร3,039.941,716.0043.6 %5.0775.68532.4131.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,976.585,581.946.6 %3.02,125.711,070.6549.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,776.14688.3491.1 %5.02,689.69584.5178.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,570.961,557.0056.4 %5.0939.272.8599.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,184.524,234.10-1.2 %0.01,215.2611,475.00-844.2 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,328.15722.0078.3 %5.0901.8170.3192.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,393.933,050.01-118.8 %0.0784.25530.5132.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,127.332,455.6121.5 %5.0568.09408.5028.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,176.393,931.68-23.8 %0.0838.07284.5066.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่77,177.702,190.0097.2 %5.030,754.2568.5299.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,395.661,343.0069.4 %5.01,825.511,264.3730.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,542.143,115.0712.1 %5.0469.80268.3642.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,340.431,672.0049.9 %5.01,051.39304.9571.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน3,097.893,864.00-24.7 %0.0601.36124.6079.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี4,716.06958.0079.7 %5.0453.42428.985.4 %2.5
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,392.357,368.0045.0 %5.01,913.92178.5190.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี29,389.8228,835.321.9 %0.51,527.51956.9337.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 15,774.5511,596.1626.5 %5.01,670.06582.0565.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี15,820.3316,606.00-5.0 %0.0888.4451.5894.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 17,826.0214,375.6119.4 %5.03,355.77655.3580.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,204.0016,500.97-35.2 %0.01,925.37450.8776.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,205.425,996.0426.9 %5.02,586.24466.0482.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช16,014.9812,073.5024.6 %5.03,029.75612.9779.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 17,839.4116,518.007.4 %3.52,674.57677.7574.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,336.355,507.0033.9 %5.03,517.92384.2389.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,099.9715,460.9126.7 %5.01,432.17887.6938.0 %5.0
รวม 651,157 477,474 26.67 % 118,146 43,747 62.97 %