กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร161,793.30180,986.00-11.9 %0.07,487.061,871.6475.0 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,722.382,344.00-36.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,529.86750.0051.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3778.66397.0049.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 165,824 184,477 -11.25 % 7,487 1,872 75.00 %