กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน129,910.0272,679.0044.1 %5.05,895.581,468.3575.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,926.757,017.00-139.8 %0.0926.35421.8454.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,617.891,800.00-11.3 %0.01,529.10361.6476.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี880.152,459.00-179.4 %0.03,000.84378.7487.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,437.863,831.00-166.4 %0.01,819.29476.1873.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,264.832,829.00-123.7 %0.02,010.94957.8452.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,197.874,529.40-278.1 %0.02,259.29599.3973.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,244.271,955.00-57.1 %0.01,730.32232.2286.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,137.523,274.00-187.8 %0.01,591.15587.7163.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,976.794,340.50-119.6 %0.01,856.971,201.1635.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,100.091,971.90-79.2 %0.01,096.81381.4865.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,456.073,072.00-111.0 %0.02,442.99317.7287.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,404.221,108.9121.0 %5.01,692.49462.9572.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,651.552,710.00-64.1 %0.02,533.901,138.7655.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่2,833.812,447.1013.6 %5.03,159.741,153.1163.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,297.741,212.006.6 %3.01,535.76753.3550.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด636.111,638.60-157.6 %0.01,155.31127.0589.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,458.162,527.00-73.3 %0.02,767.45376.1786.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก1,150.861,422.00-23.6 %0.01,048.81287.8372.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม967.581,736.00-79.4 %0.01,040.88316.2669.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม965.792,072.00-114.5 %0.01,615.87574.2764.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,719.573,232.00-88.0 %0.03,106.99600.4080.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,263.402,270.00-79.7 %0.02,163.34409.6981.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,488.843,561.00-139.2 %0.02,153.13533.9575.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,649.882,446.00-48.3 %0.0667.82317.3052.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,472.464,193.50-184.8 %0.01,471.62735.8150.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,468.783,606.21-145.5 %0.02,329.95545.8776.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,198.472,499.00-108.5 %0.01,435.27585.0959.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,314.551,374.00-4.5 %0.02,206.5876.0096.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,844.223,194.40-73.2 %0.01,181.66317.3073.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์994.961,100.00-10.6 %0.01,733.07773.6755.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี1,235.891,780.00-44.0 %0.01,512.541,126.8825.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,020.172,827.50-177.2 %0.0973.98895.608.0 %4.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,204.611,633.50-35.6 %0.01,292.66410.8368.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,087.082,378.70-118.8 %0.01,761.2685.1895.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,094.292,422.00-121.3 %0.01,980.89279.6485.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,236.812,895.00-134.1 %0.01,291.05567.4556.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร963.762,662.00-176.2 %0.01,475.77640.7156.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก954.452,395.00-150.9 %0.02,248.73723.7067.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,077.283,172.00-194.4 %0.01,716.25335.2880.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,210.332,393.90-97.8 %0.02,426.42329.3386.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,196.282,669.00-123.1 %0.01,765.8194.6994.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต858.433,032.00-253.2 %0.0535.17263.6150.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,145.262,478.00-116.4 %0.01,586.97312.2780.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร852.233,153.65-270.0 %0.01,435.25704.5950.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน953.74796.0016.5 %5.02,427.30614.4774.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,110.801,346.00-21.2 %0.01,417.30346.1475.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,642.571,134.8030.9 %5.01,481.04261.5582.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,645.582,700.00-64.1 %0.02,093.57162.5492.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,400.745.9499.6 %5.01,268.5912,270.25-867.2 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,024.302,784.00-171.8 %0.01,304.641,207.707.4 %3.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,366.216,048.00-342.7 %0.01,705.61310.1381.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,729.913,335.20-92.8 %0.01,723.60421.7675.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,420.364,099.00-188.6 %0.02,426.96491.1379.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,436.263,528.00-145.6 %0.01,492.29318.5378.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย763.892,474.50-223.9 %0.02,307.22490.6478.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,126.152,667.50-136.9 %0.02,039.65440.3078.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,293.142,281.00-76.4 %0.02,122.35629.7170.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,559.651,400.4510.2 %5.01,899.79517.9572.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,923.413,133.20-62.9 %0.01,109.37570.0048.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,597.764,330.00-171.0 %0.0832.92233.3872.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม844.382,574.00-204.8 %0.0468.69431.158.0 %4.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร8,500.833,452.0059.4 %5.0768.07377.4750.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,086.582,040.90-87.8 %0.01,841.911,130.4638.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,598.002,339.00-46.4 %0.01,318.04746.2043.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,044.741,924.50-84.2 %0.0649.32267.1058.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,497.853,205.02-114.0 %0.01,773.16516.1670.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,341.03885.5034.0 %5.01,607.52565.1064.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,554.133,058.10-96.8 %0.02,469.29550.0977.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,027.681,558.00-51.6 %0.01,947.54306.2984.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,237.892,856.00-130.7 %0.01,209.76491.7559.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู855.231,669.00-95.2 %0.01,354.63218.2583.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,001.491,930.80-92.8 %0.0817.53460.4143.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,158.712,314.20-99.7 %0.01,236.57410.1966.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,108.493,761.95-239.4 %0.02,342.23591.8074.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์923.663,563.00-285.7 %0.01,983.011,240.1437.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี1,145.132,417.10-111.1 %0.01,868.90380.1679.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,734.552,139.00-23.3 %0.02,722.17930.2865.8 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ4,169.155,550.84-33.1 %0.02,096.24503.5076.0 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,023.415,535.00-83.1 %0.02,761.02862.0768.8 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,005.0115,019.00-36.5 %0.01,519.101,233.7018.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,317.787,082.00-205.6 %0.01,868.41893.2552.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,310.989,471.00-309.8 %0.02,455.49655.2873.3 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,984.583,849.003.4 %1.52,492.18424.8983.0 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย2,227.895,255.00-135.9 %0.01,243.92397.8468.0 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด5,435.528,660.00-59.3 %0.0740.99528.6728.7 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,658.2110,603.44-189.9 %0.01,220.76394.2667.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี6,161.748,831.39-43.3 %0.01,090.77579.6746.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,743.886,356.21-34.0 %0.01,540.60224.2185.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,612.658,681.38-31.3 %0.03,248.45715.1378.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,981.9815,942.00-128.3 %0.01,970.43876.1555.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,925.639,616.0012.0 %5.0858.71776.549.6 %4.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา4,456.846,457.00-44.9 %0.03,153.08402.0287.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช7,899.9210,416.21-31.9 %0.02,316.17399.0182.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,309.1510,903.29-105.4 %0.01,305.291,170.1510.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,541.755,621.00-58.7 %0.01,535.18539.6064.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง9,120.409,124.08-0.0 %0.02,488.30525.4878.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,617.4410,283.00-83.1 %0.0973.300.9599.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์8,106.1117,247.03-112.8 %0.03,337.37554.0083.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,782.0413,344.80-13.3 %0.02,163.982,448.84-13.2 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,545.0225,291.00-101.6 %0.01,134.50205.0181.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,248.739,857.00-19.5 %0.01,690.77924.5045.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี12,014.5913,627.15-13.4 %0.02,607.76815.5168.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต15,111.6834,156.85-126.0 %0.01,532.86970.8036.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด17,151.9717,010.000.8 %0.51,111.43318.6571.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท16,735.5542,393.00-153.3 %0.01,091.96539.6450.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,605.1515,446.26-45.6 %0.01,355.81822.6139.3 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,838.886,728.63-265.9 %0.0640.55525.5418.0 %5.0
รวม 461,366 642,110 -39.18 % 190,738 73,365 61.54 %